středy - dlouhodobá nemoc MUDr. Jiráková
v pondělí 25. 5. MUDr. Vlčková
v pátek 29. 5. 2020
zástup MUDr. Dziobová
v přízemí budovy
 

EKMARK, s.r.o.; IČ: 47974575, bankovní spojení: 5534213329/0800; ID datové schránky: dw73fd3; ordinace@ekmark.cz