od 10. srpna 2020
do 28. srpna 2020 čerpáme dovolenou.
Akutní případy ošetří
MUDr. Lenka Dziobová v přízemí budovy. 

EKMARK, s.r.o.; IČ: 47974575, bankovní spojení: 5534213329/0800; ID datové schránky: dw73fd3; ordinace@ekmark.cz